Dommeruddannelse

DOMMERUDDANNELSE

En boksedommer bør have følgende egenskaber:

En god syns- og høreevne samt en god hukommelse. Kende boksereglementet og dets anvendelse.

Være upartisk.

Have kendskab til bokseteknikken samt –taktikken. Særligt med henblik på rigtigheden af boksernes stød, så kun korrekte stød vurderes.

Have en hurtig opfattelsesevne for at kunne bedømme handlingerne rettidigt.

Være modig og beslutsom. Må ikke lade sig påvirke af bokserens navn, nationalitet, evt. titel. Skal ikke lade sig påvirke af tilskuerne.

Være en ”Rollemodel”, ikke nyde øl/spiritus umiddelbart før boksestævnet..

PÅKLÆDNING : Hvid skjorte, sorte bukser, sort butterfly, samt flade sorte sko.

En boksedommer skal uafhængigt, og på egen hånd, bedømme slagene fra bokserne i ringen.

Han må ikke tale til bokserne eller andre under kampen – dog med undtagelse af kamplederen, hvis denne henvender sig.

Han kan, hvis han skønner det, gøre opmærksom på en hændelse/episode som kamplederen ikke har bemærket ( slappe tove, dårlig opførsel fra sekundant/bokser, smørebånd er gået op. Men kun i pausen mellem omgangene.

Inden kampens start skal dommeren nedskrive sit navn, kamplederens navn på dommersedlen.

Får bokseren en advarsel skal der skrives ”W (advarslens art, evt urent slag, holder )” under ”Bemærkninger”. På håndtælleren gives der to point til modstanderen.

Hvis dommeren ikke anerkender advarslen, skrives der ”X” under bemærkninger.

Hvis der tælles over en bokser, skal der ligeledes skives under ”Bemærkninger” KD

Dommeren skal straks nedskrive resultatet fra håndtællerne på dommersedlen. Rødt hjørne er VENSTRE HÅND. Blåt hjørne er HØJRE HÅND efter omgangen.

Ved kampens afslutning skal dommeren sammentælle pointene, skrive navnet på den vindende bokser, sætte en ring omkring afgørelsen (point, RSC, disk eller…) og tegne en cirkel omkring den vindende boksers navn.

I Danmark må der ikke tælles over U15 og U17 boksere. I tilfælde af, at bokseren bliver ramt så hårdt, at tælling er nødvendig, skal kampen straks stoppes. Pointene tælles sammen, og afgørelsen hedder RSC(P).

Der skal skrives RSC(P) under ”Bemærkninger” ved ”Den bokser det er gået ud over”

Hvis dommeren, efter kampens afslutning, har kampen lige. Skal vinderen findes ved:

1. Den bokser der har været mest angribende, bedste stil.

Hvis lige her:

2. Den bokser der har haft det bedste forsvar.

En bokser der har modtaget en advarsel, kan ikke vinde kampen, hvis dommeren har kampen lige i point.

Point gives for et rent slag indenfor træffefeltet. Stødet skal have tyngde. Der gives ikke point for ”Berøringer”.

Dag 1

Gennemgang af dommerseddel

U15, U17, U19, senior, dame- reglement.

Dag 2.

Evt. en fiktiv boksekamp mellem to Nuuk - boksere, hvor de fem dommere vurderer/dømmer kampen.

Dag 3.

Opfølgning på bedømningen af kampen(e).

TIDTAGEREN

Tidtagerens opgave er at regulere omgangens varighed. Der bør være to tidtagere, hvoraf den ene fungere som hjælper.

Hvis en bokser er ”Nede” ved en omgangs slutning, må tidtageren ikke slå på gongongen ved omgangens slutning. Han skal vente på at kamplederen siger ”Boks”.

Tidtageren skal stoppe uret når kamplederen siger ”stop”, og sætte uret i gang igen når der bliver sagt ”Boks”.

Under en tælling, skal uret ikke stoppes

Pausen mellem omgangene skal altid være af et helt minuts varighed.

SEKUNDANTER

Enhver bokser har ret til to sekundanter, men de må ikke opholde sig i ringen på samme tid i pausen.

Sekundanterne skal fjerne stole, håndklæder, spande o. lign. før en omgangs begyndelse.

Sekundanternes påklædning er træningsdragt.

 

 
Sprog - Language